Etsi

Käyttöehdot

Käyttöehdot Kun käyttöehdoissa mainitaan "Me" tai "Yritys " se tarkoittaa Webmestari Finlandia. Kun käyttöehdoissa mainitaan "Sinä" tai "Asiakas", tarkoitaa se tahoa joka ostaa palveluja tai tahoa joka toimii ostajan apuna ja tilaa tai käyttää palveluja asiakkaan nimissä. "Palveluilla" tarkoitetaan asiakkaan yritykseltä hankkimia palveluja ja sitä osaa palvelimella minkä me olemme antaneet asiakkaalle maksua vastaan käyttöön internet-sivuja ja sähköpostia varten.. "Rekisteröijä" tarkoitaa tahoa, joka hakee verkkotunnusta tai tahoa, joka toimii ostajan apuna verkkotunnuksen rekisteröinnissä."Registrantilla" tarkoitetan tahoa jonka kautta verkkotunnukset rekisteröidään. "Palvelin" tarkoittaa tietokonepalvelinta joka sijaitsee sille tarkoitetussa palvelinkeskuksessa ja joka on yhdistetty internetiin. Palvelimella sijaitsevat meidän sinulle antamat palvelut. 
 
Yritys ja asiakas muodostavat asiakassuhteen näiden ehtojen mukaisesti. Ehdot ovat voimassa heti kun palvelut tilataan, aina siihen saakka kunnes palvelut on poistettu meidän palvelimelta. Yritys ja asiakas ovat sopineet palveluiden käyttämisestä seuraavaa: 

Verkkotunnuksen rekisteröiminen: 

1.1 Emme anna takuita siitä, että verkkotunnus jonka haluat, voidaan rekisteröidä tai että se voidaan rekisteröidä sinulle tai että se voidaan rekisteröidä nimiisi. Älä siis oleta, että rekisteröinti tilaamallesi verkkotunnukselle (verkkotunnuksille) onnistuu automaattisesti. Vahvistamme erikseen, että verkkotunnus (verkkotunnukset) on rekisteröity nimiisi. Emme ole vastuussa mistään asiakkaan toimista ja niihin liittyvistä kustannuksista (esim. verkko-osoitteen julkaisemisesta painotuotteessa) jotka on tehty ennen kuin olemme vahvistaneet asiakkalle, että verkkotunnus on varmasti saatu rekisteröityä asiakkaan nimiin. 
 
1.2 Verkkotunnuksen rekisteröinnissä ja käytössä sovelletaan iCANNin antamia ohjeita ja ehtoja. Sinun on varmistettava, että olet tietoinen näistä ehdoista ja että noudatat niitä. Sinulla ei ole oikeutta vaatia meitä toimimimaan näitä ehtoja vastaan, eikä sen perusteella sinulla ole mahdollisuutta perua verkkotunnuksen rekisteröintiä tai vaatia rekisteröintimaksua takaisin. Hallinto- tai rekisteröintimaksua, jotka olemme maksaneet registrantille sinulle rekisteröimästämme verkkotunnuksesta ei palauteta, vaikka registrantti kieltäytyisikin rekisteröimästä tilaamasi verkkotunnuksen tai peruuttaa verkkotunnuksen voimassaolon antamiesi väärien tietojen perusteella. Mikäli tilatussa verkkotunnuksessa on kirjoitusvirhe, korvausvastuu on sillä osapuolella joka on kirjoitusvirheen tehnyt. 

1.3 Me emme ole vastuussa siitä miten sinulle rekisteröityä verkkotunnusta käytät. Mikäli sinä ja joku muu henkilö tai taho joudutte verkkotunnuksen käyttämisestä tai sen omistuksesta riitatilanteeseen, se on ratkaistava riidan osapuolten kesken. Jos tällainen riitatilanne syntyy, meillä on oikeus harkintamme mukaan ja ilman mitään syytä, evätä tai keskeyttää tai peruuttaa verkkotunnuksen voimassaolo tai käyttäminen. Meillä on myös oikeus ilmoittaa asiasta verkkotunnuksen myöntäneelle taholle, mutta emme ole velvollisia osallistumaan tällaisen riitatilanteen ratkaisemiseen. 

1.4 Emme vapauta verkkotunnusta siirrettäväksi ennen kuin olemme saaneet asiakkaalta siihen kirjallisen vahvistuksen ja olemme tarkistaneet, että kaikki meihin liittyvät velvollisuudet on hoidettu kuntoon. Verkkotunnuksen siirrossa noudatamme aina iCANNin antamia ohjeita ja sääntöjä. 

1.5 Verkkotunnus on asiakkaan omaisuutta. Mikäli joudumme maksamaan verkkotunnukseen liittyviä kustannuksia edes joiltain osin, emmekä saa asiakkaalta maksua, verkkotunnuksen omistusoikeus siirtyy automaattisesti ja välittömästi meille. 

Verkkopalveluiden ja sähköpostin käyttäminen 

2.1 Me emme voi antaa mitään takuuta siitä, että palvelimiltamme lähetetty sähköposti pystytään täydellä varmuudella vastaanottamaan toisella palvelimella. Emme myöskään voi taata, että muualta palvelimelle lähetetty sähköposti tulee varmuudella perille. Emme ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta joka johtuu siitä, että sähköposti tai sähköposteja jää toimittamatta tai vastaanottamatta. Emme myöskään ole missään vastuussa tiedoista ja tiedostoista jotka tallennetaan palvelimellemme. 

2.2 Äkillisessä ja ennalta-arvaamattomassa palvelukatkoksessa tai muusta mahdollisesta, omasta toiminnastamme johtuneesta virheestä korvausvastuumme rajoittuu maksimissaan yhden kuukauden palvelumaksun suuruiseen summaan. 

2.3 Olet vastuussa siitä, että sinä ja muut mahdollisesti tiliäsi käyttävät tahot käyttävät palvelimiemme resursseja vain laillisiin tarkoituksiin ja toimivat kaikissa palveluihimme liittyvissä asioissa Suomen lain mukaisesti. Kaikki korvausvastuu ja mahdollisista viranomaistutkimuksista sekä oikeustoimista johtuvat kustannukset tulevat sinun vastuullesi. Mikäli on syytä epäillä, että palveluamme on käytetty käyttöehtojemme vastaisesti, meillä on oikeus sulkea tili välittömästi tutkimuksen ajaksi emmekä ole korvausvelvollisia sulkemisen aiheuttamista vahingoista tai tulonmenetyksistä. 

2.3.1 Et saa käyttää, etkä saa sallia kenenkään muunkaan tahon käyttävän palvelinohjelmistoa millään sellaisella tavalla, joka rikkoo lakia tai määräyksiä tai joka loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. 

2.3.2 Et saa asettaa näytteille, linkittää tai toimittaa: 
( a. ) Sellaista materiaalia, joka on laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, pornografista tai jumalanpilkkaa. 
( b. ) Materiaalia, joka sisältää viruksen tai muun vihamielisen tietokoneohjelman.
( c. ) Sellaista materiaalia, joka synnyttää tai rohkaisee rikokse(e)n, tai joka loukkaa patenttia, tavaramerkkiä, mallioikeutta, tekijänoikeutta tai muuta aineetonta oikeutta. 

2.3.3 Et saa lähettää roskapostia tai käyttää massapostitusohjelmistoa palvelimiemme tai verkkomme kautta. Mikäli lähetät mainontaan tai markkinointiin luettavaa aineistoa sähköpostin välityksellä, sinun on pystyttävä täydellisesti todistamaan, että olet saanut vastaanottajalta luvan tällaisen materiaalin lähettämiseen. 

2.3.4 Et saa käyttää ohjelmia, jotka kuluttavat liikaa järjestelmän resursseja mukaan lukien tietokannan, prosessorin ja muistin resurssit. Emme salli palvelimillamme IRC-ohjelmien tai vastaavien, runsaasti palvelimen resursseja kuluttavien ohjelmien käyttöä. 

2.3.5 Mikäli ylität palvelullesi annetun levytilan tai kaistankulutuksen, palvelut sulkeutuvat kunnes asia on saatu korjattua tai muuten sovittua meidän kanssa. Käytännössä levytilan loppuessa vaihtoehtona on palveluiden päivittäminen suurempaan kokoluokkaan tai jo ennalta huolehtia, ettei levytila pääse täyttymään liikaa. Kaistankulutus nollautuu aina kalenterikuukauden päättyessä. Mikäli palvelut sulkeutuvat em syiden takia, emme ole vastuussa sulkeutumisen aiheuttamista kustannuksista tai ansionmenetyksistä. 

2.4 Pidätämme oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta sivuiltasi sellaista materiaalia, mitä pidämme sopimatomana. Sellaista aineistoa on mm: warez-ohjelmat tai muu suojattua tekijänoikeutta rikkovat tiedostot sekä pornografinen tai väkivaltainen sisältö. 

2.5 Sitoudut säilyttämään huolellisesti kaikkia antamiamme salasanoja ja käyttäjätunnuksia sekä muita luottamuksellisia tiliisi liittyviä tietoja. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi, mikäli tiedät tai epäilet, että luottamuksellisia tietoja on päässyt katoamaan tai niitä on sinulta varastettu. Olet vastuussa kaikista väärinkäytöksistä ja vahingoista mitä em. tietojen katoamisesta aiheutuu. Meillä on myös oikeus pyytää sinulta korvaus uusien salasanojen ja muiden tunnusten luomisesta ja toimittamisesta sinulle. 

2.6 Sinun on noudatettava antamiamme ohjeita ja menettelytapoja, joita saatamme aika ajoin määrätä sekä hyväksyä, etteivät palvelut ole käytettävissä ennaltailmoittaminamme aikoina esimerkiksi huoltotoimenpiteiden takia. Pyrimme ilmoittamaan tällaisista huoltotoimenpiteistä mahdollisimman aikaisin joko sähköpostilla tai verkkosivujemme kautta. 

2.7 Sinulla ei ole lupaa antaa edes osaa omasta palvelustasi kolmannen osapuolen käyttöön ilman lupaamme. 2.7.1 Sinulla ei ole lupaa jälleenmyydä tilaamaasi palvelua eteenpäin. 

2.8 Sinun on huoledittava siitä, että kaikki posti lähetetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (mukaan lukien tietosuojalainsäädäntöä) ja turvallisella tavalla. 

2.8.1 Ei-toivottujen sähköpostiviestien, mukaan lukien kaupalliseeen mainontaan ja tiedottamiseen liityvien lähettäminen, on nimenomaisesti kielletty. Et saa myöskään käyttää toisen sivuston postipalvelinta postin välittämiseen ilman sivuston omistajan lupaa.

2.8.2 Asiakkaan ja yrityksemme välinen kirjeenvaihto on aina luottamuksellista. Niiden osittainenkin julkaiseminen tai välittäminen muualle on kiellettyä. 

2.9 Vaikka teemmekin parhaamme huolehtiaksemme palveluiden ja palvelinten varmistuksesta, koskemattomuudeta sekä turvallisuudesta, emme voi taata, että palvelin olisi täysin suojattu luvattomien käyttäjien tai hakkereiden toimilta. Emme ole vastuussa em tahojen aiheuttamista palveluhäiriöistä tai -katkoksista sekä niistä aiheutuneista ansionmenetyksistä tai muista vahingonkorvauksista. 

2.10 Asiakas voi peruuttaa tilaamansa palvelut milloin tahansa kirjautumalla Asiakasjärjestelmäämme ja pyytää palvelujen peruuttamista.Tilatut palvelut ovat käytettävissä maksetun tilauskauden loppuun eikä maksua palauteta vaikka palveluja ei käytettäisikään enää irtisanomisen jälkeen. 

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla 

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Webmestari Finland toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail Oy. 

Paytrail Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.  Paytrail Oy on myös maksun saaja. 

Paytrail Oy 
y-tunnus: 2122839-7 
Ohjelmakaari 10 
40500 JYVÄSKYLÄ 
Puhelin: 0207 181830 

Verkkopankit 

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. 

Seuraukset toimistusehtojemme rikkomisesta

Kun yrityksemme saa tietää tai epäilee toimitusehtojen rikkomisesta, käynnistämme asiasta tutkimuksen. Tutkimuksen aikana meillä on oikeus rajoittaa asiakkaan pääsyn palveluihin estääksemme mahdollisen luvatoman toiminnan jatkumisen. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen yritus voi oman harkintansa mukaan rajoittaa, keskeyttää tai lopettaa asiakkaan palvelut tai vaatia korvauksia. Jos rikkomus on Suomen lakien vastainen, yritys ilmoittaa asiasta viranomaisille. 

Käyttäjä on vastuussa kaikista kustannuksista, joita meille tästä koituu. Tämä koskee myös asianajajan palkkiota ja oikeuskuluja. Tutkimuksesta tai rikkomuksesta johtuvien huoltotoimepiteiden tuntiveloitus on 85 euroa (+ALV24%) / tunti. Minimilaskutus on yksi tunti.  
Kaikki sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään selvittämään ensisijaisesti ilman kolmatta osapuolta. Mikäli erimielisyys johtaa oikeustoimiin, ne käsitellään Turun käräjäoikeudessa. 

Sähköpostiosoitteemme: info@webmestari.fi 

Webmestari Finland pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta. Yleiset käyttöehdot on viimeksi tarkistettu 12.3.2017 

Yleisiä ohjeita palvelun käyttäjille 

Voidaksemme tarjota ammattimaista palvelua, olemme antaneet muutamia ohjeita palvelumme käyttäjille. Osa näistä ohjeista saattaa vaikuttaa tiukoilta, mutta ne takaavat kaikille asiakkaillemme turvallisen, toimivan ja luotettavan ympäristön julkaista tietoja Internetissä. Kaikki alalla toimivat yritykset eivät edellytä asiakkailtaan tällaisten ohjeistusten noudattamista. Mikäli harkitset asiakkaaksemme tulemista, mutta olet haluton tai kyvytön noudattamaan näitä ohjeita, pyydämme mitä kohteliaimmin hankkimaan tarvitsemasi palvelut sellaiselta yritykseltä, millä ei ole tällaisia ohjeistuksia. 

Web-sivuston käyttämiseen liittyvät säännöt: Emme salli, että mitään : 
(1) sisältöä joka on pornografista tai on vain aikuisille tarkoitettua 
(2) sisältöä joka on lainvastaista tai tekijänoikeuksin suojattua 
(3) piraattiohjelmia, nk. "viha"-sivustoja tai sisältöä, joka voitaisiin kohtuudella katsoa herjaavaa tai loukkaavaa. 
julkaistaan palvelimillamme 

Webmestari Finlandin henkilökunnalla on oikeus tehdä lopullinen päätös siitä, onko sisältö (tai osa sivuston sisällöstä) edellä mainitun kaltaista. Varaamme oikeuden ennalta ilmoittamatta sammuttaa sellaiset palvelut mistä em. aineistoa löytyy. Annamme asiakkalle mahdollisuuden poistaa kyseisen sisällön ennen kuin palvelut avataan uudelleen. Toistuva rikkomus voi aiheuttaa palvelun lopullisen irtisanomisen. Jäljelläolevasta tilauskaudesta ei palauteta jo maksettua palvelumaksua. 

Sähköpostin käyttämiseen liittyvät säännöt

Webmestari Finland ei hyväksy ei-toivotun sähköpostin (nk. roskapostin) lähettämistä palvelimiltaan missään olosuhteissa. Mikäli palvelumme käyttäjä lähettää tai antaa kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden lähettää ei-toivottua sähköpostia, kaikki asiakkaan palvelut sammutetaan ilman ennakkovaroitusta. Tämä rikkomus voi aiheuttaa palvelun lopullisen irtisanomisen. Jäljelläolevasta tilauskaudesta ei palauteta jo maksettua palvelumaksua. 

Laiton toiminta

Ilmoitamme viranomaisille kaikista palvelimiimme kohdistuneista tai niiden kautta tapahtuneista laittomista toimista. Tällaista toimintaa on mm. etälaitteisiin murtautuminen, luottokorttipetokset, huijaussivustot, muut varkaudet sekä uhkaukset. Ilmotamme viranomaisille myös mikäli asiakkaan palveluiden kautta yllytetään ilki- tai väkivaltaan tai muihin laittomuuksiin. Näissä tapauksissa asiakkaan palvelut suljetaan välittömästi ja lopullisesti. Jäljelläolevasta tilauskaudesta ei palauteta jo maksettua palvelumaksua. 

Oikeus evätä palvelu muista syistä johtuen

Webmestari Finland pidättää oikeuden evätä palvelunsa käytön keneltä tahansa syystä. Tällä taataan kaikille asiakkaillemme turvallinen, toimiva ja luotettava ympäristö julkaista tietoja Internetissä. Mikäli asiakkaan palvelimelle laittama ohjelma, esim CGI-ohjelmia, käyttää liikaa järjestelmän resursseja, se voi vaikuttaa palvelimen toimintaan ja/tai vakauteen. Siksi kaikki asiakkaan tekemät, toistuvasti palvelimen vakauteen ja suorituskykyyn heikentävästi vaikuttavat toimet voivat aiheuttaa sen, että kyseisen asiakkaan palvelut sammutetaan ilman ennakkovaroitusta. Toistuva rikkomus voi aiheuttaa palvelun lopullisen irtisanomisen. Jäljelläolevasta tilauskaudesta ei palauteta jo maksettua palvelumaksua.